With Hitex

Blogs

09/11/2022
Hành trình trở thành một Hitexers tài năng, nhiệt huyết - Chị Nguyễn Thị Út

Trên hành trình trở thành một con người đa tài, chị Nguyễn Thị Út đã trau dồi được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu nào? Cùng admin tìm hiểu một chút về nhân vật này!

Contact Us

Logo HitexGlobal

HITEX GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Headquater

03rd & 06th floor, ATS building.

No.252 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha Noi City

Branch

Follow Us

SUBSCRIBER US

Signup to get the latest updates and amazing offers delivered directly to your inbox
© Copyright 2022 by Hitex Global Jsc, Leading Software Outsourcing Company in Vietnam. All Rights Reserved.