With Hitex

News

03/11/2022
Bỏ túi kỹ năng quản lý dự án thành công cùng anh Trần Hoàng Hải - Giám đốc Division 2 của Hitex Company

Quản lý dự án là gì? Buổi đào tạo quản lý dự án nhà Teracom diễn ra như thế nào ? Cùng tìm hiểu thông qua những lời chia sẻ từ diễn giả và những thành viên tham gia chuỗi đào tạo này!

21/10/2022
Ban lãnh đạo Hitex tham gia chương trình quản trị và phát triển doanh nghiệp ITO

Ban lãnh đạo Hitex tham gia chương trình Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp ITO cùng 20 lãnh đạo công ty ITO hàng đầu cả nước.

17/09/2022
Hitex hợp tác phát triển thị trường CNTT tại Nhật Bản với DAZMIT JAPAN

Công ty cổ phần Hitex Toàn Cầu chính thức ký kết hợp tác với Dazmit Japan trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty theo đúng lộ trình “Go Global” đã đề ra từ những ngày đầu thành lập công ty của Ban lãnh đạo.

17/09/2022
Công ty Cổ phần Hitex Toàn Cầu chính thức thành lập Hitex Academy

Hitex Academy thành lập với mục đích triển khai, điều phối hoạt động đào tạo liên quan tới nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và năng lực quản lý cho nhân viên.

17/09/2022
Nhân viên Hitex tham gia đào tạo phần mềm 1 OFFICE

Hitex ứng dụng phần mềm 1OFFICE thực hiện số hoá quy trình quản lý nhân sự. Theo đó, phần mềm này giúp các thành viên dễ dàng theo dõi chấm công, gửi các loại đơn từ để phê duyệt trong quá trình làm việc trên laptop, điện thoại kết nối Internet thay vì giấy tờ truyền thống.

1

Contact Us

Logo HitexGlobal

HITEX GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Headquater

03rd & 06th floor, ATS building.

No.252 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha Noi City

Branch

Follow Us

SUBSCRIBER US

Signup to get the latest updates and amazing offers delivered directly to your inbox
© Copyright 2022 by Hitex Global Jsc, Leading Software Outsourcing Company in Vietnam. All Rights Reserved.