START YOUR CAREER WITH TERACOM TODAY!

Career

Không tìm thấy kết quả

Bỏ túi kỹ năng quản lý dự án thành công cùng anh Trần Hoàng Hải - Giám đốc Division 2 của Hitex Company

03/11/2022

Ban lãnh đạo Hitex tham gia chương trình quản trị và phát triển doanh nghiệp ITO

21/10/2022

Hitex hợp tác phát triển thị trường CNTT tại Nhật Bản với DAZMIT JAPAN

17/09/2022

Download company profile

Contact Us

Logo HitexGlobal

HITEX GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Headquater

03rd & 06th floor, ATS building.

No.252 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha Noi City

Branch

Follow Us

SUBSCRIBER US

Signup to get the latest updates and amazing offers delivered directly to your inbox
© Copyright 2022 by Hitex Global Jsc, Leading Software Outsourcing Company in Vietnam. All Rights Reserved.